ระบบบริหารลานจอดรถด้วยไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

ไม้กั้นรถยนต์

ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการการเข้า-ออกหมู่บ้านและอาคารทุกประเภท มีไม้กั้นรถยนต์ให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไม้กั้นรถยนต์ความเร็วสูง ไม้กั้นรถยนต์แบบชนแล้วหลุด ไม้กั้นรถยนต์แบบมีแบตสำรองไฟ หรือไม้กั้นรถยนต์แบบตู้สแตนเลส ฯ ซึ่งการเลือกไม้กั้นรถยนต์มาใช้กับงานต่างๆ จำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆของไม้กั้นรถยนต์แต่ละประเภท ทั้งนี้ก็เพื่อเลือกไม้กั้นรถยนต์ที่เหมาะสมกับงาน ไม้กั้นรถยนต์ที่มีความแข็งแรงทนทาน จะสามารถประหยัดในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่างๆได้อีกด้วย ซึ่งการแบ่งประเภทไม้กั้นรถยนต์โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งได้ตามจุดประสงค์การใช้งาน หรือ ประเภทวัสดุที่ใช้เฉพาะด้านที่มีการจำเพาะเจาะจง

ระบบบริหารลานจอดรถ ระบบที่ช่วยจัดการและบริหารพื้นที่ลานจอดรถของอาคาร/หมู่บ้าน องค์กร หรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อควบคุมพื้นที่ การเข้า-ออกของรถที่เป็นสมาชิก หรือบุคคลภายนอก โดยรถที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการลงทะเบียน เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล และจะมีตัวส่งสัญญาณที่ติดภายในรถ หรือบัตรสมาชิก มาทาบกับเครื่องอ่านบัตรระยะใกล้ หรือไกล หลังจากนั้นไม้กั้นรถยนต์จะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติ และจะทำการบันทึกข้อมูลของสมาชิก เช่น ป้ายทะเบียนรถ เวลาการเข้า-ออก และระยะเวลาในการจอดรถ เพื่อนำมาคิดค่าบริการในการจอดรถ ช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกหรือลูกค้า เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้

ระบบไม้กั้นรถยนต์ EASY GO​

ระบบไม้กั้นรถยนต์ EASY GO

ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติสแกนบัตรระยะไกล (EASY PASS)

– โดยการสแกนตัวส่งสัญญาณที่ติดตั้งภายในตัวรถยนต์ 

– ผู้ขับรถยนต์ไม่ต้องจอดรถ เพียงแค่ลดความเร็ว ชะลอรถในระยะที่เหมาะสม 

– เครื่องสแกนจะทำการสแกนข้อมูล และทำการเปิด-ปิดไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติ 

– สามารถอัพเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และยังสามารถเรียกดูรีพอร์ตการเข้า-ออก

สำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วหรือคนภายในหมู่บ้าน/คอนโด ลดการเสียเวลาในการแลกบัตรหรือทาบบัตร ลดต้นทุนในการจ้างงานบุคลากรในการรักษาความปลอดภัย  เหมาะสำหรับหมู่บ้าน และคอนโด ช่วยประหยัดเวลาในช่วงเวลาเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี

ระบบทาบบัตรระยะกลาง (EASY GO)

– เป็นระบบไม้กั้นรถยนต์เข้า-ออก ด้วยบัตรพร็อกซิมิตี้ 125 KHz 

– อ่านบัตรได้ในระยะ 90-100 cm และ 120-130 cm – อ่านบัตรได้โดยไม่ต้องลดกระจก 

– อุณหภูมิเครื่องไม่สูงแม้แดดจัด มาตรฐานกันน้ำ กันฝุ่นละออง 

– สามารถอัพเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และยังสามารถเรียกดูรีพอร์ตการเข้า-ออก 

สำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วหรือคนภายในหมู่บ้าน/คอนโด ลดการเสียเวลาในการแลกบัตร ลดต้นทุนในการจ้างงานบุคลากรในการรักษาความปลอดภัย เหมาะสำหรับหมู่บ้าน และคอนโด

ระบบไม้กั้นรถยนต์ EASY PASS​

ระบบไม้กั้นรถยนต์ EASY PASS

ระบบไม้กั้นรถยนต์ PAYMENT

ระบบคิดเงินแบบใช้เครื่อง POS

– เป็นระบบโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์ โดยมีระบบไม้กั้นรถยนต์และเครื่องคิดเงินที่มีตัวเครื่องติดกับเครื่องสแกนบาร์โค้ด

– นำหลักการของเครื่องคิดเงิน (Cash Register) มาเขียนโปรแกรมพัฒนาบนคอมพิวเตอร์

– เป็นระบบบริหารลานจอดรถที่นำมาประยุกต์ใช้กับ กล้อง AI โดยระบบจะบันทึกป้ายทะเบียน เวลาเข้า-ออกได้ตามจริง และระบบจะคำนวณค่าจอดรถได้อย่างถูกต้อง

– สามารถทำงานร่วมกับตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติแบบคีย์การ์ดและระบบคิดค่าจอดรถยังทำงานร่วมกับระบบตู้จ่ายกระดาษสลิป และเครื่องรับ-ทอนเงินอัตโนมัติ

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ ในส่วนของเจ้าของลานจอดรถ สามารถลดต้นทุนในการจ้างงานบุคลากร และช่วยป้องกันการทุจริตการเก็บเงินค่าจอดรถได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น Gate Barrier Center ยังมีทีมพัฒนาโปรแกรมที่สามารถออกแบบระบบคิดเงินตามความต้องการของลูกค้าได้

อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับระบบชุดไม้กั้นรถยนต์อัจฉริยะ หรือ แขนไม้กั้นรถยนต์ อัตโนมัติ

ตู้ควบคุมและไม้กั้นรถยนต์

เครื่องอ่านบัตรระยะกลาง (Mid Range Reader)

เครื่องอ่านบัตรระยะไกล (Long Range Reader)

อุปกรณ์ป้องกันไม้ตีรถยนต์ (Loop Detector)

บัตรบลูทูธ (Bluetooth Card)

ตู้ควบคุมและไม้กั้นรถยนต์​

อุปกรณ์ควบคุมไม้กั้นรถยนต์ (Controller)

เครื่องอ่านบัตรระยะกลาง (Mid Range Reader)

เครื่องอ่านบัตรระยะไกล (Long Range Reader)

เครื่องอ่านบัตรระยะไกล รุ่น vas embt
EMBT หัวอ่านบัตรEM+มือถือ ระยะ 1-5 ม.
เครื่องอ่านบัตรระยะไกล รุ่น vas mfbt
MFBT หัวอ่านบัตรMIFARE+มือถือ ระยะ 1-5 ม.

อุปกรณ์ป้องกันไม้ตีรถยนต์ (Loop Detector)

อุปกรณ์ป้องกันไม้ตีรถยนต์ (Photo Sensor)